Om Fornhöjdens Vårdcentrum

Vi är en vårdcentral på Fornhöjdsvägen 2 i Södertälje som erbjuder läkarmottagning, distriktssköterskemottagning/sjuksköterskemottagning, hemsjukvård, kuratorstjänst och provtagningar. Vi arbetar på uppdrag av Stockholm läns landsting.

Liten och personlig vårdcentral
Vi strävar alltid efter att ge god vård och att förbättra din hälsa. Fornhöjdens Vårdcentrum är i jämförelse med traditionella vårdcentraler, en liten enhet med korta beslutsvägar och effektivt teamarbete. Hos oss arbetar specialist läkare inom allmänmedicin, kardelogi, internmedicin, invärtesmedicin, diabetes, idrottsmedicin beroendesjukdomar, kol och astmamedicin.

Vi som arbetar här
Vårt arbetsteam består av tre specialistläkare, två medicinska sekreterare , en ST-läkare två distriktssköterskor med extra kompetens av diabetes , Astma/kol , en sjuksköterska , tre undersköterskor och en kurator/psykoterapeut. Fornhöjdens Vårdcentrum privatiserades 2005. Sedan 1 maj 2015 är det en ny ledning, vi har ett nära samarbete med Södertälje sjukhus när det gäller övrig specialistvård och kvalificerad medicinsk service.