Miljöpolicy

På Fornhöjdens Vårdcentrum arbetar vi aktivt för en långsiktig hållbarhet som omfattar både människor och miljö.

Vi arbetar aktivt för att minska och förebygga negativ miljöpåverkan genom att på ett ändamålsenligt sätt framför allt försöka minska

Läkemedelförskrivningen
Följsamhet till kloka listan, årlig webbaserad miljöutbildning i läkemedelspåverkan för alla anställda som förskriver läkemedel.
Biltransporterna
Minska körningen av bilarna, användning av cyklar eller gå vid alla våra resor inom närområdet , sparsam kurs i ecodriving.
Elförbrukningen
Lågenergi belysning, ledlampor, sensorer, stänger av datorerna vid dagens slut, bergvärme som installerades år 2014 och möjlighet till luftkonditionering av vårdlokalerna som illustrerar miljöanpassningen. 
Sopsortering

Återvinningsstation på plats 2015-09-24 för full sortering i soprummet, (1kg återvunnet material ger minst 1,5 kg minskning koldioxid.)

Vid inköp av produkter till verksamheten så gäller i första hand produkter som är miljömärkta med exempelvis Svanen, Bra miljöval, EU- blomman mm.

Vi avser fortsätta upphandling genom Medicarrier och Onemed, vi förutsätter att Landstinget kräver att leverantörerna  agerar i enlighet med Landstingets miljöpolicy.

Vi på fornhöjdens Vårdcentrum arbetar aktivt med att försöka minska användning av engångsprodukter samt minska avfallsmängderna.

Alla anställda i verksamheten genomgår en årlig webbaserad grundutbildning angående miljö.

Vid alla beslut gällande verksamhetsförändringar och investeringar skall miljöaspekterna beaktas noggrant.

En ökad miljömedvetenhet hos både medarbetare och patienter främjas genom ett fortsatt arbete med att tillskapa konkreta och synliga förbättringar samt genom en öppen dialog inom verksamheten kring miljöfrågor.

Vårt miljöarbete skall självklart vara följsamt till miljölagstiftningen och andra myndighetskrav som berör vår verksamhet men med målet att ligga före samhällets miljökrav.