Välkommen till

Fornhöjdens Vårdcentrum

Lite närmare, mycket personligare.

Fornhöjdens Vårdcentrum

Vi är en vårdcentral på Fornhöjdsvägen 2 i Södertälje som erbjuder läkarmottagning, distriktssköterskemottagning/sjuksköterskemottagning, hemsjukvård, kuratorstjänst och provtagningar.

Vårt mål är att ge vård som innebär, kvalitet, kontinuitet, närhet och långsiktighet. Vi vill ge en vård som innebär både förebyggande vård, behandling av sjukdomar samt hjälp med remisser till andra specialistläkare inom olika områden.

Vår värdegrund bygger på ansvar, samarbete och kommunikation.

Högkostnadsskydd och frikort gäller.

Vi arbetar på uppdrag av Stockholm läns landsting.

Aktuellt

Influensa vaccination

Vaccinationsstart den 7 November 2023 tom 29 Februari 2024
– endast tidsbokning som gäller.

Landstinget erbjuder fri influensa – och pneumokock vaccination för dig som är född 1958 eller tidigare. Oavsett ålder är vaccinationerna gratis för dig som är gravid och för dig som har kronisk sjukdom som gör dig särskilt utsatt om du drabbas av influensa.

Gå inte till vårdcentralen om du
misstänker att du har COVID-19 viruset

Om man uppvisar symtom på COVID-19 viruset (som t.ex. feber, hosta, svårt att andas, förändrad smak och lukt sinne osv)

Shopping Basket